About Us

Kisah Rumah Tangga Borneo (www.krtboneo.com) adalah tempat berkongsi, meluahkan masalah keluarga serta membincangkan isu rumah tangga tanpa mendedahkan nama anda.